Naam bv wijzigen. Hieraan moet een handelsnaam voldoen 2019-01-21

Naam bv wijzigen Rating: 6,8/10 303 reviews

Gegevens bedrijf wijzigen

naam bv wijzigen

Alleen met een verzoek aan de rechtbank kan dit worden aangepast, iets wat in de praktijk vaak goed uitpakt. Je kan je identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Je mag die dan niet de naam 'Usain Bolt Hardloopschoenen' geven, ook niet als de Jamaicaanse sprinter daar toestemming voor zou geven. Dit is een schriftelijk besluit dat aangeeft dat de aandeelhouders akkoord gaan met het wijzigen van de statuten. Handelsnaam mag niet misleidend zijn Een handelsnaam mag niet misleidend zijn.

Next

Statutenwijziging BV

naam bv wijzigen

Onrechtmatig gebruik van een handelsnaam Wanneer is het nou onrechtmatig om een bepaalde handelsnaam te gebruiken? Lees hier meer over op. Wanneer er ook andere wijzigingen zijn, maken wij een prijs op maat voor u. Stel onbeperkt vragen aan onze topadvocaten en krijg gratis telefonisch advies. In dat geval kan toch besloten worden tot statutenwijziging. Dan krijgt u een brief op het adres dat we nu van u hebben.

Next

Naamswijziging

naam bv wijzigen

Hier zat ik ook aan te denken, maar heb je dan niet hetzelfde probleem? U ontvangt een afschrift van de vernieuwde statuten, de ingediende akte en het uittreksel van het handelsregister. U kunt ons bellen van maandag tot en met donderdag van 8. Lees meer over aanmelden op Trouwen Als u getrouwd bent kunt u de aangetrouwde naam aan uw gegevens toevoegen: Neem daarvoor met ons op. Als er meerdere aandeelhouders zijn dan kunnen die spelregels heel nauw luisteren. Bij een vereniging kunnen de statuten in principe altijd worden aangepast, ook wanneer de bevoegdheid tot wijziging statutair is uitgesloten.

Next

Statuten BV wijzigen vanaf € 349

naam bv wijzigen

Dit scheelt dus een hoop tijd en geld. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn. De rechter moet daarbij zo min mogelijk afwijken van de bestaande statuten. Een veel voorkomende wijziging, zeker na een overname van een bedrijf, is de wijziging van de naam van de rechtspersoon. Statuten wijzigen van een vereniging Voor de statutenwijziging is een besluit nodig van de leden. Als er meerdere aandeelhouders zijn bestaat er eigenlijk niet iets als standaard statuten. Het scheelt een stuk als de notaris een pdf van de statuten van jou ontvangt.

Next

Hoe geef ik een adreswijziging door?

naam bv wijzigen

Het is mogelijk meerdere handelsnamen kosteloos in te schrijven. Tenzij de statuten anders bepalen, dient een besluit tot statutenwijziging te worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Naar verloop van tijd kan er veel veranderen. Zo komen we direct met je in contact als dit voor de veiligheid nodig is. Soms is het nodig om deze veranderingen in de statuten te verwerken. Als er zo'n bepaling in uw statuten staat, heeft u instemming van uw leden nodig.

Next

De naam van uw organisatie wijzigen

naam bv wijzigen

Dan moet wel aan alle oproepingsvereisten zijn voldaan. Wij gaan hier altijd zorgvuldig mee om en helpen u graag persoonlijk verder. Met Googlen kom ik hier ook niets over tegen. Uiteraard kunt u ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In dit geval kunnen de statuten alleen worden gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering. Gegevens bedrijf wijzigen bij Kamer van Koophandel KvK Een aantal wijzigingen in je bedrijfsgegevens geef je eerst door bij de KvK.

Next

De naam van uw organisatie wijzigen

naam bv wijzigen

Een notaris is wettelijk verplicht tot identificatie vóórdat hij aan de slag gaat. Bij de oproeping van de vergadering moet worden vermeld dat een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan. Als u van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Voor een wijziging van de statuten van de rechtspersoon is een notariële akte verplicht. Elke onderneming heeft één statutaire naam. Het recht op een handelsnaam ontstaat vanzelf, dit volgt uit de Handelsnaamwet.

Next

De naam van uw organisatie wijzigen

naam bv wijzigen

Met onze workflows weet je precies wat je allemaal moet regelen. Dit moet wel via een wijziging in de statuten gebeuren. Een KvK-registratie is openbaar, dus als u zich eerst inschrijft in het handelsregister is het mogelijk dat een ander er met uw domeinnaam vandoor gaat. Het is mogelijk om naast de statutaire naam een te gebruiken. Stappen voor statutenwijziging Nadat u en de andere aandeelhouders het besluit hebben genomen om de statuten te wijzigen, moet u een aantal stappen doorlopen. Bij wijziging van de statuten moet je er op te letten, dat in de wet en in de statuten allerlei formele voorschriften zijn opgenomen die moeten worden nagekomen, wil een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig zijn.

Next

Naamswijziging BV altijd in statuten?

naam bv wijzigen

Het kan dus wel bijdragen aan de bekendheid van de naam bij het publiek. Dit is met 100 niet mogelijk, je kunt aandelen niet doormidden gaan knippen. Voorkom een bijbetaling op uw periodeafrekening en verhoog uw termijnbedrag. Om de statuten te wijzigen, moeten de nieuwe statuten de notaris passeren. In een bestuursvergadering beslist vervolgens de meerderheid tweederde of drievierde van de aanwezigen. Wij geven je inzicht in alle belangrijke stappen en begeleiden je hierin. Daarnaast loop je tegen diverse juridische vragen aan.

Next